Goblin invazija

From Avalon MU Online Wiki
Chaos machine.png

Goblin Invazija

  • Per Goblin invaziją pradėkite ieškoti goblinų lorencia devias and noria. Kiekvienas sumedžiotas goblinas jums duos - 20 Goblin points.


  • Invazijos laikas - sutampa su Golden invazija